Über uns

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

1. Algemeen

 

Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen je hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. Je zult ook meer te weten komen over hoe je de juistheid van je gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop je ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden.

Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

 

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens als je beslist om ze ons mee te delen of als je je uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaard je de volgende gebruiksvoorwaarden. Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet je op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

 

2.1 Anonieme informatie

 

Als je onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van je internetprovider, in bepaalde gevallen je IP-adres, de versie van je browser, het besturingssysteem van de computer waarmee je onze website bezoekt, de website die je gebruikt wanneer je onze site bezoekt, de websites die je bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die je gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel je gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

2.2 Registratie

 

Als je ons je persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die je bij je goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we je gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht.

De informatie die je opgeeft bij je registratie en die je daarna toevoegt (foto’s, comments, testresultaten) komt in onze database terecht.

We gebruiken deze informatie om ze te publiceren op je profiel, je berichten te sturen over de website en onze producten en diensten, eventuele fraude of schending van onze gedragscode te onderzoeken en om statistisch onderzoek te doen. We verdelen geen gegevens aan derden.

De gegevens die je uploadt blijven in onze databases. Als je je uitschrijft op de website zijn deze niet meer toegankelijk voor het publiek.

Je kan deze gegevens altijd inkijken en verbeteren (zie punt 6. hieronder). Je gegevens worden enkel ingezet voor rechtstreekse marketing als je daar expliciet voor kiest en je kan je ook op elk moment weer uitschrijven.

 

3. Veiligheid

 

Henkel bewaart je gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot je gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we je gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden je gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

 

4. Persoonsgegevens van minderjarigen

 

Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hen er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 6. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

 

5. "Cookies"

 

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, maken we gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdelijk door je browser op de harde schijf van je computer bewaard worden, en ze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. De informatie die deze cookies bevatten, dient bijvoorbeeld om de sessie te controleren, in het bijzonder met het oog op een verbeterde navigatie op onze website en voor een verhoogde gebruiksvriendelijkheid. De cookies waarvan we gebruikmaken, bewaren geen persoonsgegevens. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Dit kan vermeden worden door de instellingen van je browser te wijzigen. je kunt op elk moment de bewaarde cookies van je PC verwijderen door de tijdelijke internetbestanden te deleten (in de werkbalk “Extra” van de browser/ “Internet Opties”).

DoubleClick cookie: Kent een pseudoniem identificatienummer toe aan je browser voor DoubleClick, een dienst aangeboden door Google. 

 

6. je wensen en vragen/ de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

 

De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heb je uiteraard het recht om je persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kun je op elk moment je goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van je persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die je heeft betreffende je persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Communication bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel, België of Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien je wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op je betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.